Cysylltwch â ni

P’un a oes gennych chi ddiddordeb cefnogi First Give, neu os ydych chi’n elusen y mae myfyrwyr eisoes wedi cysylltu â chi – cwblhewch y ffurflen isod a bydd un o’n tîm mewn cysylltiad â chi.

Pwy ydych chi?

 • Athro
 • Elusen
 • Beirniad posibl
 • Arall

  Meysydd gorfodol*

   Meysydd gorfodol*   **I ddewis mwy nag un (defnyddiwch CTRL a chliciwch wrth ddefnyddio PC / cmd clic wrth ddefnyddio Mac)

    Meysydd gorfodol *

    Rydym ni’n hynod o frwdfrydig i gynnwys cymaint o bobl ifanc â phosibl gydag ymgyrchoedd cymunedol. Mae ein map First Give yn amlygu ein rhwydwaith o bron i 200 o ysgolion a byddem wrth ein bodd yn gweithio gyda’ch ysgol chi hefyd.

    Gallech chi fod yn ysgol arweiniol ar gyfer eich dinas, tref neu ardal er mwyn darparu First Give yn 2021. Dewch i ni rymuso eich myfyrwyr gyda’n gilydd.