Mae First Give yn ymrwymo i ddiogelu plant a phobl ifanc. Gallwch ddarllen ein polisi diogelu’n llawn yma.